Lijst Stulp, de lokale partij voor de gemeente Delfzijl

Lijst Stulp is een partij die vanuit haar lokale betrokkenheid de belangen van de inwoners en ondernemers, de kleine kernen, dorpen en het platteland van de gemeente Delfzijl wil behartigen. De partij is niet gebonden aan liberale, socialistische of confessionele beginselen, maar respecteert ieders geloof en maatschappijvisie. Lijst Stulp is onafhankelijk van de landelijke politiek. 

Lijst Stulp maakt vanaf 2006 deel uit van de gemeenteraad van Delfzijl. Sinds de verkiezingen van maart 2014 hebben wij 4 zetels. Op deze website houden wij u zo goed als mogelijk op de hoogte van onze activiteiten. Mocht u vragen, opmerkingen, kritiek en/of complimenten (die horen we namelijk ook graag!) hebben, schroom dan niet contact met ons op te nemen. Wij maken graag kennis met u!

Lijst Stulp, de partij die de stem van onze burgers in de politieke arena laat horen, ruggengraat heeft en gaat voor de belangen van onze burgers.

De gemeente Delfzijl heeft officieel dertien dorpen. Los van de genoemde dorpen kent Delfzijl nog een aantal gehuchten en buurtschappen.

Hoofdthema’s Lijst Stulp verkiezingen 2018 - 2021

Welzijn/Zorg
 • Meer aandacht voor dementerenden en eenzaamheid onder ouderen.
 • Een homogene samenleving waarin iedereen een kans krijgt.
 • Stimuleren van levendige en actieve wijken en dorpen.
 • Voorzieningen, cultuur en sport verbreden
 • Opwaarderen van wegen, trottoirs, openbaar groen en straatverlichting.
Werken
 • Werkgelegenheid en een goed ondernemersklimaat.
 • Actieve werving van nieuwe bedrijvigheid.
 • Aantrekkelijk winkelklimaat en bevorderen toerisme.
 • Initiatieven stimuleren van inwoners, organisaties en bedrijven.
 • Stimulering toegang tot de arbeidsmarkt van (langdurig) werklozen.
Wonen
 • Geschikte en betaalbare woningen voor ouderen, jongeren en starters.
 • Woningvoorraad verruimen om achteruitgang van het inwonersaantal te voorkomen.
 • Vlotte uitvoering woningbouwplannen.
 • Oplossen parkeervraagstuk centrum Delfzijl

Lijst Stulp houdt van duidelijke taal

 • Ontzorgen van onze inwoners (Rechtsbijstand)
 • Basisvoorziening behouden in de dorpen
 • Problemen met de schadeprotocol: de Gemeente helpt!
 • Gemeente Delfzijl werkt integraal
 • Woningbouw in de dorpen
 • NIET nog meer windturbines op land.
 • Permanent hoog water zwembad bij Delfzijl
 • Geen verhoging belastingen
 • Gratis openbaar vervoer
 • Zondagsopenstelling detailhandel in wijken en dorpen bepaalt de ondernemer zelf.
 • Omgevingsvergunning afgeven binnen wettelijke termijnen
 • Afschaffen hondenbelasting
 • Afschaffen OZB voor sport- en culturele verenigingen
 • Musea op de Damsterkade (varend erfgoed)
 • Ouderen moeten in hun eigen omgeving oud kunnen worden
 • Uitgaansgelegenheid vergroten
 • Meer aandacht voor veiligheid
 • Daadkracht voor herstel lokale economie
 • Meer ambitie op sportief en cultureel vlak
 • Investeren in dorpsleefbaarheid