Lijst Stulp spoort burgemeester Delfzijl aan tot actie

[fusion_text]Raadslid Rob Kok van Lijst Stulp snapt niet waarom burgemeester Emme Groot van Delfzijl niet handelend optreedt in Bierum.

Volgens Kok is in één perceel in het dorp al zevenmaal een hennepkwekerij aantroffen zonder dat het pand is gesloten. Het raadslid wil weten wat de afwegingen van de burgemeester zijn. In schriftelijke vragen verwijst hij naar een loods in Slochteren die door burgemeester Geert-Jan Ten Brink van die gemeente wél werd gesloten nadat hier tweemaal een hennepkwekerij was ontdekt.[/fusion_text]

Roep om aftreden Delfzijlster wethouder

Lijst Stulp, één van de coalitiepartijen in Delfzijl, vindt dat wethouder Jan Wolthof (D66) nog voor de verkiezingen moet opstappen.

Volgens fractievoorzitter Siewert van der Zweep geeft Wolthof moedwillig foutieve informatie over de aanpak van de sportparken in Delfzijl.

Sport op de schop
Vanwege het teruglopende aantal sporters gaan de sportvoorzieningen in Delfzijl op de schop. Het is onder meer de bedoeling dat Sportpark Uitwierde sluit. Lijst Stulp is furieus omdat het nieuwe sportplan een investering vergt van 2,7 miljoen euro terwijl de wethouder altijd heeft beweerd dat zijn plannen zouden leiden tot bezuinigingen.

‘Geringe winst’
Van der Zweep noemt de bezuiniging marginaal. Hij heeft berekend dat het ruim 33 jaar duurt voordat de investering van 2,7 miljoen euro is terugverdiend. Volgens Van der Zweep weegt dat niet op tegen bijvoorbeeld de sluiting van Sportpark Uitwierde.

Geen gehoor
Aan de roep van Lijst Stulp is tot nu toe geen gehoor gegeven. De gemeenteraad van Delfzijl heeft het voorstel van Wolthof afgelopen donderdag goedgekeurd. De wethouder wil niet reageren op de aantijgingen van Lijst Stulp. Hij wijst op het besluit van de gemeenteraad.

 

Wel GAS geven, geen vooruitgang

Lijst Stulp wil een statement maken over de ‘aardbevingen’ en de economische ontwikkelingen in de provincie Groningen.

In heel Nederland wordt de Provincie Groningen als een ‘krimp’-gebied gezien terwijl het juist een ‘KANS’-gebied is. Wij bulken van het geld, maar investeren niet in onze infrastructuur voor ons bedrijfsleven.

  • De Provincie Groningen zit al meer dan 3 jaar vast geplakt op hun eigen vrij besteedbaar vermogen van ongeveer 500 miljoen Euro.
  • Groningen Seaports heeft een eigen vermogen van ongeveer 150 miljoen Euro en kunnen per DIRECT een bedrag van 100 miljoen investeren.

Wij blijven in de provincie Groningen – en terecht – maar vragen aan ‘Den Haag’ om meer geld, maar dan moet er wel iets mee worden gedaan!

Door gezamenlijke inspanningen zal ervoor gezorgd moeten worden, dat het Chemiepark van Delfzijl structureel goedkoper stroom krijgt. Een buizenzone richting de Eemshaven en Duitsland, geschikt als infrastructuur voor ethyleen, elektriciteit, data, water, CO2, stikstof etc. zou zondermeer een geweldige ‘boost’ betekenen voor de economische ontwikkeling in de regio Eemsdollard (grensoverschrijdend denken en handelen).

Daarom landelijke pers bevraag de provinciale overheid van Groningen en Groningen Seaports waarom zij niet INVESTEREN?

Lijst Stulp brengt de dorpen gratis naar Nieuwjaarsfeest

Op 5 januari wordt de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie ‘Nait soezen moar broezen’ gehouden voor alle inwoners van Delfzijl. De organisatie is in handen van de gemeente Delfzijl, ondernemersplein Molenberg, BCD, HVC en kunstenaarskring de Draad.

De inwoners worden ontvangen in Theater & Congrescentrum de Molenberg waar Burgemeester Emme Groot de nieuwjaarsspeech zal houden. Daarna kunnen bezoekers zich naar naar de diverse deelnemende bedrijven begeven voor een gezellig programma door lokale organisaties en artiesten.

De Lijst Stulp heeft in samenwerking met enkele sponsoren en Personenvervoer van Dijk de mogelijkheid gecreëerd om de nieuwjaarsreceptie gratis met de bus vanuit de dorpen te kunnen bezoeken.

De bussen zullen in de zuidelijke en noordelijke dorpen rijden. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur richting Delfzijl (Plein Molenberg) en tussen 22.30 uur en 23.30 uur kan men worden terug gebracht.

De routes die worden gereden zijn vrijdag 27 december bekend.

Lijst Stulp: burgemeester kleineert onze wethouder

Collegepartij Lijst Stulp in Delfzijl vindt dat burgemeester Emme Groot wethouder Edward Stulp heeft gekleineerd. Aanleiding is een informatiebijeenkomst in Wagenborgen waarbij het college de zuidelijke dorpen informeerde over een omvangrijk investeringsprogramma voor de havenstad en de dorpen.

Stulp sprak met de vertegenwoordigers van de dorpen over het standpunt van het college. Volgens raadslid en partijgenoot Rob Kok deed de burgemeester het verhaal daarna ‘nog eens dunnetjes’ over. Hij vindt dit kleinerend.

Fractievoorzitter Siewert van der Zweep vindt dat de burgemeester meer vertrouwen moet uitstralen naar de rest van het college.

‘Delfzijl in uitverkoop gedaan in leefbaarheidsplan’

De gemeenteraad van Delfzijl moet zich in een extra raadsvergadering uitspreken tegen het woon- en leefbaarheidsplan voor de Eemsdelta. Dat vindt de lokale partij Fractie 2014.

In het plan staat beschreven hoe Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum gezamenlijk kunnen inspelen op de verwachte bevolkingsdaling. Gesproken wordt over een gemeenschappelijk woningmarkt- en voorzieningenbeleid. Vijfendertig instellingen, waaronder woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen hebben hun handtekening onder het plan gezet.

Volgens Jan Menninga van Fractie 2014 komt Delfzijl er in het plan bekaaid vanaf. Zo moeten de komende jaren nog bijna zeshonderd woningen worden gesloopt en zou er onvoldoende worden ingespeeld op de economische ontwikkelingen in en rond de havenstad. ‘Delfzijl is in de uitverkoop gedaan’, zegt Menninga.

De Lijst Stulp in de gemeenteraad van Delfzijl steunt het verzoek voor een extra raadsvergadering. De VVD komt vrijdag aan het eind van de dag met een schriftelijke reactie, waarin forse kritiek wordt geuit op het woon- en leefbaarheidsplan.

Lijst Stulp: herindeling met Groningen

Collegepartij Lijst Stulp in Delfzijl wil dat wordt onderzocht of een herindeling met de stad Groningen tot de mogelijkheden behoort. “Bij herindeling wordt altijd naar de gemeenten Appingedam, Loppersum en Eemsmond gekeken. Maar waarom niet naar Groningen?” vraagt fractievoorzitter Siewert van der Zweep zich hardop af.

Van der Zweep wijst op de ‘status aparte’ van Delfzijl. “We zijn een plattelandsgemeente met de problemen van een stad met meer dan 100.000 inwoners . Neem nu alleen al de aanwezigheid van het Chemiepark en alle technische procedures die daarbij komen kijken.”

‘Wethouder Delfzijl moet in gemeente gaan wonen’

D66-wethouder Jan Wolthof moet nog voor de zomervakantie naar Delfzijl verhuizen.
Dat zegt lijst Stulp in de gemeenteraad van Delfzijl.

Wolthof woont in buurgemeente Appingedam en heeft de gemeenteraad van Delfzijl voor de tweede keer om uitstel van zijn verhuizing gevraagd. Lijst Stulp ziet dat niet zitten.
Wethouder Jan Wolthof zelf zegt dat hij de raadsdiscussie over zijn verzoek afwacht. De raad bespreekt de zaak op 19 april.

‘Zeemeermin Appingedam moet naar Delfzijl’

Delfzijl moet net als Kopenhagen bij de haven een beeld van een zeemeermin krijgen. Dit voorstel is afkomstig van de gemeenteraadsfractie ‘Lijst Stulp’, die hiermee het toerisme in de havenstad een impuls wil geven.

Er is al een geschikt beeld, dat staat bij een houthandel in Appingedam. Andere opmerkelijke voorstellen om Delfzijl aantrekkelijk te maken voor recreanten en toeristen zijn de aanleg van een zeezwembad, de bouw van een grote fontein en een route door Delfzijl-Noord om bezoekers kennis te laten maken met de historie van de herstructurering.

De gemeenteraad van Delfzijl praat donderdagavond over de toeristische plannen.

Sloop gymzaal Meedhuizen uitgesteld

De sloop van de gymzaal in Meedhuizen is uitgesteld tot eind november. Dat heeft de gemeente Delfzijl toegezegd na een protestactie van enkele honderden dorpsbewoners bij het Delfzijlster gemeentehuis.

In de tussentijd wordt gezocht naar een andere oplossing. Fractievoorzitter Siewerd van der Zweep van de college-partij Lijst Stulp diende een motie in om de gymzaal voorlopig niet te slopen.

Die motie werd raadsbreed gesteund. Wel moeten de kinderen na de zomervakantie alsnog naar Wagenborgen voor de gymlessen.