Gemeenteraden kiezen voor supergemeente

De gemeenteraden van Bedum, De Marne, Winsum, Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum (BMW DEAL) hebben dinsdagavond ingestemd met een mogelijke fusie tot één supergemeente in Noord-Groningen. Een aantal gemeenten houdt nog wel een slag om de arm.

Eemsmond unaniem
De gemeente Eemsmond koos unaniem voor de supergemeente. Hoewel er bij de partijen wel twijfel was over de fusie, zag niemand een beter alternatief. “Als je niet kiest, dan betekent het dat er voor je gekozen gaat worden”, aldus Ria Damhof van GroenLinks.

Delfzijl nipt
De gemeenteraad van Delfzijl heeft met elf tegen negen leden ingestemd met de keuze voor de supergemeente Noord-Groningen. De VVD, Lijst Stulp en Fractie 2014 stemden tegen. De PvdA in Delfzijl wilde wel dat er voor de zomer nog bijeenkomsten komen, waarbij de inwoners kunnen meepraten over de plannen.

Appingedam ruim
In Appingedam waren elf van de vijftien leden voor een verdere verkenning van de fusie. Het gemeentebestuur moet wel nader onderbouwen waarom deze optie beter is dan het voorstel van de commissie-Janssen. Die opperde een fusie van Delfzijl, Appingedam en Loppersum, mét daarbij de Eemshaven. De rest van Eemsmond zou dan met Bedum, De Marne en Winsum het Hoogeland vormen.

Loppersum: slag om de arm
Ook in Loppersum stemde een ruime meerderheid ermee in, met elf stemmen voor en twee (Loppersum Vooruit) tegen. De raad houdt wel een dubbele slag om de arm, want ze wil de Eemsdelta-variant en de DEAL-variant niet uitsluiten.

BMW
In De Marne waren er vier tegenstemmers. In Bedum één, van de VVD. Een deel van de raad in Bedum wil ook nadere verkenning van een fusie tussen Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond, ínclusief de Eemshaven. Winsum stemde unaniem voor, maar ook daar hield men een slag om de arm en moet de gemeente ook kijken naar andere opties.