Licht laat al bijna jaar op zich wachten

Licht laat al bijna jaar op zich wachten

Door problemen bij de leverancier krijgt het plein Molenberg, de ‘huiskamer van Delfzijl’, pas in november nieuwe verlichting.
Dat stond al voor het eerste kwartaal van dit jaar gepland.
Het vernieuwen van de verlichting op het plein moest hetlaatste onderdeel
vormen van de grootscheepse herinrichting van het kernwinkelgebied.
Daarbij kreeg het centrum een nieuwe stadsvloer en energiezuinige
ledverlichting. Hoewel er nog geen spoor van werkzaamhedenis te bekennen, verwacht de gemeente komende maand alsnog van start te kunnen met het ‘verlichtingsplan’ dat ze eind vorig jaar ontwikkelde met de (horeca-)ondernemers rond de Molenberg.

Er komen ledlantaarns en ook de molen Adam krijgt een nieuwe
aanlichting. De gemeente wilde vorige week niet reageren op vragen van deze krant over het oponthoud. Dat zou pas kunnen na 25 oktober, als burgemeester en wethouders raadsvragen van de Lijst Stulp over de kwestie hadden beantwoord. Een dag na de vraag van Dagblad
van het Noorden werden echter de ondernemers rond het plein ingelicht
over de vertraging. Tegelijkertijd kreeg de Lijst Stulp schriftelijk
antwoord op haar vragen, blijkt uit navraag bij indiener Rob Kok.
In dat antwoord beroept Delfzijl zich op overmacht. ,,De opdrachtnemer
van het verlichtingsplan heeft ernstige vertraging opgelopen omdat
een leverancier, waarvan de opdrachtnemer afhankelijk was, niet
tijdig de benodigde onderdelen heeft geleverd”, zo luidt de verklaring.
De gemeente stelt verder erg laat op de hoogte te zijn gebracht van deze
vertraging. Toen duidelijk werd dat de streefdatum niet gehaald kon
worden, heeft ze echter naar eigen zeggen direct actie ondernomen.
Desnoods moest het plan uitgevoerd worden met een andere leverancier.
Volgens de uitleg van de gemeente kan november nog wel worden
gehaald. B en W vonden het niet nodig eerder met gemeenteraadsleden
en ondernemers rond het plein te communiceren omdat ‘vertraging
in het verlichtingsplan in de zomer overkomelijk is’. ,,Vooral als de garantie geleverd wordt dat het verlichtingsplan voor de komende donkere maanden van dit jaar opgeleverd wordt’’, luidt het antwoord van B&W op de vragen van de Lijst Stulp.