Bestuur en organisatie Delfzijl

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente. Hij vormt het algemeen bestuur en het college van B en W het dagelijks bestuur. De raad heeft als hoofdtaken het vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid en het toezien op uitvoering.

De huidige gemeenteraad bestaat uit 19 leden verdeeld over 9 politieke partijen. De meeste vergaderingen van de raad zijn openbaar. Wilt u inspreken tijdens een vergadering? Neem dan contact op de griffie. 

College van B en W

Het college van burgemeester en wethouders bestaat in Delfzijl uit de burgemeester, vier wethouders en de gemeentesecretaris.

Raadsfractie (Raadsleden) Lijst Stulp 2018 - 2021

Fractievoorzitter

Raadslid

Raadslid

Edward Stulp

Siewert van der Zweep

Rob Kok