Wel GAS geven, geen vooruitgang

Lijst Stulp wil een statement maken over de ‘aardbevingen’ en de economische ontwikkelingen in de provincie Groningen.

In heel Nederland wordt de Provincie Groningen als een ‘krimp’-gebied gezien terwijl het juist een ‘KANS’-gebied is. Wij bulken van het geld, maar investeren niet in onze infrastructuur voor ons bedrijfsleven.

  • De Provincie Groningen zit al meer dan 3 jaar vast geplakt op hun eigen vrij besteedbaar vermogen van ongeveer 500 miljoen Euro.
  • Groningen Seaports heeft een eigen vermogen van ongeveer 150 miljoen Euro en kunnen per DIRECT een bedrag van 100 miljoen investeren.

Wij blijven in de provincie Groningen – en terecht – maar vragen aan ‘Den Haag’ om meer geld, maar dan moet er wel iets mee worden gedaan!

Door gezamenlijke inspanningen zal ervoor gezorgd moeten worden, dat het Chemiepark van Delfzijl structureel goedkoper stroom krijgt. Een buizenzone richting de Eemshaven en Duitsland, geschikt als infrastructuur voor ethyleen, elektriciteit, data, water, CO2, stikstof etc. zou zondermeer een geweldige ‘boost’ betekenen voor de economische ontwikkeling in de regio Eemsdollard (grensoverschrijdend denken en handelen).

Daarom landelijke pers bevraag de provinciale overheid van Groningen en Groningen Seaports waarom zij niet INVESTEREN?