Blog

Burgemeester: Acantus veroorzaakt zelf onrust

Acantus veroorzaakt zelf onrust

Burgemeester: De onrust onder bewoners van de Kustweg-flats in Delfzijl is
voornamelijk veroorzaakt door gebrekkige communicatie van
woningcorporatie Acantus. 
Dat zei burgemeester Gerard Beukema donderdagavond in de laatste reguliere vergadering van de gemeenteraad van Delfzijl voor de
verkiezingen van volgende maand. Die onrust ontstond toen in januari
bewoners de hand wistente leggen op de conclusies van een inspectie van de flat Dijkzicht. Hieruit bleek dat de constructie weliswaar een aardbeving van 5.0 op de schaal van Richter zou kunnen doorstaan, maar dat er wel
versterkingsmaatregelen nodig zijn. Zo moeten de binnenwanden
worden verankerd en moet de liftschacht worden verstevigd.
Volgens Beukema zijn de bewoners van de flat hiervan in 2015
door Acantus op de hoogte gesteld met de belofte dat ze van het
vervolgtraject op de hoogte zouden worden gehouden. ,,Maar
vervolgens bleef het oorverdovend stil”, aldus de burgemeester.

Bron: DVHN - GEA VAN LOON

Blazers bij ESD-SIC Delfzijl-Farmsum

Storingen treinvervoer Groningen – Delfzijl

Raadsleden Delfzijl met elkaar in de clinch over nevenfuncties

Raadsleden Delfzijl met elkaar in de clinch over nevenfuncties

bron: DVHN - GEA VAN LOON

De Delfzijlster raadsleden Jan Ottens van de Seniorenpartij en Rob Kok van Lijst Stulp zijn elkaar in de haren gevlogen over hun zakelijke  nevenfuncties. Via schriftelijke vragen aan burgemeester
en wethouders wil Kok opheldering over de zakelijke activiteiten
van zijn collega. Aanleiding is een artikel in deze krant over de rechtszaak die Ottens aanspande tegen de gemeente over de kamers die hij zou verhuren in een pand naast de winkel die hij samen met zijn vrouw runt in het centrum. De gemeente sommeerde Ottens hieraan een einde aan te maken omdat hij niet over de benodigde vergunning beschikt. Maar via de rechter dwong het raadslid af dat de gemeente hierover alsnog het overleg
met hem aangaat. Is Ottens daarmee dan niet feitelijk een ondernemer?, wil Kok nu van het college van B en W weten.
Had hij dit niet officieel moeten melden als nevenfunctie? En wat vindt het college van zijn verwijt dat de gemeente hem probeert te ‘pesten’ als
‘kritisch raadslid’? Met die vragen slaat Kok terug na de kritiek die Ottens op hem uitte in de laatste raadsvergadering van vorig jaar. In een debat over parkeerproblemen op en rond de Molenberg verweet Ottens zijn collega van
Lijst Stulp ‘op te komen voor zijn horecavriendjes’ voor wie zijn beveiligingsbedrijf werkt.

Burgemeester Beukema kapte die aanval op Koks integriteit af, maar die speelt de bal nu alsnog terug op zijn criticaster.

Partijen dringen om raadszetels in Delfzijl

Partijen dringen om raadszetels in Delfzijl

Bron: Dagblad van het Noorden, ERIK VAN DER VEEN

Het wordt dringen bij de raadsverkiezingen in Delfzijl. Veertien partijen  strijden in maart om een plek, vier meer dan nu. Terwijl er negentien zetels zijn te verdelen, twee minder dan nu.
Momenteel telt de raad al tien fracties, verdeeld over 21 zetels. Nu Delfzijl 
tot onder de grens van 25.000 inwoners is gezakt, moet de raad twee zetels terug. Voor de verkiezingen op 21 maart hebben zich drie nieuwe partijen ingeschreven. 

Al eerder maakte de PVV-afsplitsing ‘5 voor 12’ bekend dat ze meedoet aan de verkiezingsstrijd. Andere nieuwkomers zijn volgens de gemeente 
Socialistisch Delfzijl en Ouderenbelangen Provincie Groningen.
Die laatste is opgericht door zittend raadslid George van Amson, die solo
verder ging na zijn breuk met de Seniorenpartij. Het aantal partijen komt op dertien met oud-wethouder en ex-VVD’er Harrie Houwerzijl erbij. Hij doet naar eigen zeggen mee met een zogeheten naamloze lijst. Als ook de PVV zoals aangekondigd meedoet, groeit het aantal partijen zelfs naar veertien.
Dat is geen fraai vooruitzicht, zei burgemeester Gerard Beukema zaterdag 
in zijn nieuwjaarstoespraak . "Ik overdrijf niet als ik zeg dat Delfzijl de
kroon spant bij de versnippering van het politieke landschap. En dat is zeker geen compliment." De grote ongewisse in Delfzijl is de PVV. Sinds de partij heeft aangekondigd mee te doen, blijft het stil. Voor een groep Delfzijlsters die in gesprek waren met de provinciale PVV-leiding, was dat reden zelfstandig aan de verkiezingen mee te doen als ‘5 voor 12’.
Pas op 5 februari, als alle kandidatenlijsten moeten worden ingeleverd,
wordt duidelijk of en met wie de partij zich in de strijd mengt. De Groningse PVV-voorman Ton van Kesteren is al een week niet bereikbaar voor commentaar. Ook Delfzijlster Emil Smeding, die naar verluidt de lokale lijst zou aanvoeren, wil niets zeggen. ,,Als er iets te melden is, horen jullie het wel.’’ Socialistisch Delfzijl is opgericht door voormalig SP-lid Pieter  Stapel uit Spijk. Hij springt in het gat dat ontstaat doordat die partij niet meedoet in Delfzijl. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de SP nog de grootste in de havenstad.

Op 16 januari houdt Stapel in zalencentrum De Bolder (vanaf 19.30 uur) een oprichtingsvergadering voor sympathisanten en kandidaten voor de kieslijst.

Snel internet provincie-Groningen

Snel internet provincie Groningen

Delfzijl en de nooit ingeloste belofte van klein-Rotterdam

Buren laten vrees voor Delfzijl varen

Buren laten vrees voor Delfzijl varen

Verlichting plein de Molenberg Delfzijl

Verlichting plein de Molenberg Delfzijl

Licht laat al bijna jaar op zich wachten

Licht laat al bijna jaar op zich wachten

Door problemen bij de leverancier krijgt het plein Molenberg, de ‘huiskamer van Delfzijl’, pas in november nieuwe verlichting.
Dat stond al voor het eerste kwartaal van dit jaar gepland.
Het vernieuwen van de verlichting op het plein moest hetlaatste onderdeel
vormen van de grootscheepse herinrichting van het kernwinkelgebied.
Daarbij kreeg het centrum een nieuwe stadsvloer en energiezuinige
ledverlichting. Hoewel er nog geen spoor van werkzaamhedenis te bekennen, verwacht de gemeente komende maand alsnog van start te kunnen met het ‘verlichtingsplan’ dat ze eind vorig jaar ontwikkelde met de (horeca-)ondernemers rond de Molenberg.

Er komen ledlantaarns en ook de molen Adam krijgt een nieuwe
aanlichting. De gemeente wilde vorige week niet reageren op vragen van deze krant over het oponthoud. Dat zou pas kunnen na 25 oktober, als burgemeester en wethouders raadsvragen van de Lijst Stulp over de kwestie hadden beantwoord. Een dag na de vraag van Dagblad
van het Noorden werden echter de ondernemers rond het plein ingelicht
over de vertraging. Tegelijkertijd kreeg de Lijst Stulp schriftelijk
antwoord op haar vragen, blijkt uit navraag bij indiener Rob Kok.
In dat antwoord beroept Delfzijl zich op overmacht. ,,De opdrachtnemer
van het verlichtingsplan heeft ernstige vertraging opgelopen omdat
een leverancier, waarvan de opdrachtnemer afhankelijk was, niet
tijdig de benodigde onderdelen heeft geleverd”, zo luidt de verklaring.
De gemeente stelt verder erg laat op de hoogte te zijn gebracht van deze
vertraging. Toen duidelijk werd dat de streefdatum niet gehaald kon
worden, heeft ze echter naar eigen zeggen direct actie ondernomen.
Desnoods moest het plan uitgevoerd worden met een andere leverancier.
Volgens de uitleg van de gemeente kan november nog wel worden
gehaald. B en W vonden het niet nodig eerder met gemeenteraadsleden
en ondernemers rond het plein te communiceren omdat ‘vertraging
in het verlichtingsplan in de zomer overkomelijk is’. ,,Vooral als de garantie geleverd wordt dat het verlichtingsplan voor de komende donkere maanden van dit jaar opgeleverd wordt’’, luidt het antwoord van B&W op de vragen van de Lijst Stulp.