Burgemeester: Acantus veroorzaakt zelf onrust

Acantus veroorzaakt zelf onrust

Burgemeester: De onrust onder bewoners van de Kustweg-flats in Delfzijl is
voornamelijk veroorzaakt door gebrekkige communicatie van
woningcorporatie Acantus. 
Dat zei burgemeester Gerard Beukema donderdagavond in de laatste reguliere vergadering van de gemeenteraad van Delfzijl voor de
verkiezingen van volgende maand. Die onrust ontstond toen in januari
bewoners de hand wistente leggen op de conclusies van een inspectie van de flat Dijkzicht. Hieruit bleek dat de constructie weliswaar een aardbeving van 5.0 op de schaal van Richter zou kunnen doorstaan, maar dat er wel
versterkingsmaatregelen nodig zijn. Zo moeten de binnenwanden
worden verankerd en moet de liftschacht worden verstevigd.
Volgens Beukema zijn de bewoners van de flat hiervan in 2015
door Acantus op de hoogte gesteld met de belofte dat ze van het
vervolgtraject op de hoogte zouden worden gehouden. ,,Maar
vervolgens bleef het oorverdovend stil”, aldus de burgemeester.

Bron: DVHN - GEA VAN LOON

Raadsleden Delfzijl met elkaar in de clinch over nevenfuncties

Raadsleden Delfzijl met elkaar in de clinch over nevenfuncties

bron: DVHN - GEA VAN LOON

De Delfzijlster raadsleden Jan Ottens van de Seniorenpartij en Rob Kok van Lijst Stulp zijn elkaar in de haren gevlogen over hun zakelijke  nevenfuncties. Via schriftelijke vragen aan burgemeester
en wethouders wil Kok opheldering over de zakelijke activiteiten
van zijn collega. Aanleiding is een artikel in deze krant over de rechtszaak die Ottens aanspande tegen de gemeente over de kamers die hij zou verhuren in een pand naast de winkel die hij samen met zijn vrouw runt in het centrum. De gemeente sommeerde Ottens hieraan een einde aan te maken omdat hij niet over de benodigde vergunning beschikt. Maar via de rechter dwong het raadslid af dat de gemeente hierover alsnog het overleg
met hem aangaat. Is Ottens daarmee dan niet feitelijk een ondernemer?, wil Kok nu van het college van B en W weten.
Had hij dit niet officieel moeten melden als nevenfunctie? En wat vindt het college van zijn verwijt dat de gemeente hem probeert te ‘pesten’ als
‘kritisch raadslid’? Met die vragen slaat Kok terug na de kritiek die Ottens op hem uitte in de laatste raadsvergadering van vorig jaar. In een debat over parkeerproblemen op en rond de Molenberg verweet Ottens zijn collega van
Lijst Stulp ‘op te komen voor zijn horecavriendjes’ voor wie zijn beveiligingsbedrijf werkt.

Burgemeester Beukema kapte die aanval op Koks integriteit af, maar die speelt de bal nu alsnog terug op zijn criticaster.

Partijen dringen om raadszetels in Delfzijl

Partijen dringen om raadszetels in Delfzijl

Bron: Dagblad van het Noorden, ERIK VAN DER VEEN

Het wordt dringen bij de raadsverkiezingen in Delfzijl. Veertien partijen  strijden in maart om een plek, vier meer dan nu. Terwijl er negentien zetels zijn te verdelen, twee minder dan nu.
Momenteel telt de raad al tien fracties, verdeeld over 21 zetels. Nu Delfzijl 
tot onder de grens van 25.000 inwoners is gezakt, moet de raad twee zetels terug. Voor de verkiezingen op 21 maart hebben zich drie nieuwe partijen ingeschreven. 

Al eerder maakte de PVV-afsplitsing ‘5 voor 12’ bekend dat ze meedoet aan de verkiezingsstrijd. Andere nieuwkomers zijn volgens de gemeente 
Socialistisch Delfzijl en Ouderenbelangen Provincie Groningen.
Die laatste is opgericht door zittend raadslid George van Amson, die solo
verder ging na zijn breuk met de Seniorenpartij. Het aantal partijen komt op dertien met oud-wethouder en ex-VVD’er Harrie Houwerzijl erbij. Hij doet naar eigen zeggen mee met een zogeheten naamloze lijst. Als ook de PVV zoals aangekondigd meedoet, groeit het aantal partijen zelfs naar veertien.
Dat is geen fraai vooruitzicht, zei burgemeester Gerard Beukema zaterdag 
in zijn nieuwjaarstoespraak . "Ik overdrijf niet als ik zeg dat Delfzijl de
kroon spant bij de versnippering van het politieke landschap. En dat is zeker geen compliment." De grote ongewisse in Delfzijl is de PVV. Sinds de partij heeft aangekondigd mee te doen, blijft het stil. Voor een groep Delfzijlsters die in gesprek waren met de provinciale PVV-leiding, was dat reden zelfstandig aan de verkiezingen mee te doen als ‘5 voor 12’.
Pas op 5 februari, als alle kandidatenlijsten moeten worden ingeleverd,
wordt duidelijk of en met wie de partij zich in de strijd mengt. De Groningse PVV-voorman Ton van Kesteren is al een week niet bereikbaar voor commentaar. Ook Delfzijlster Emil Smeding, die naar verluidt de lokale lijst zou aanvoeren, wil niets zeggen. ,,Als er iets te melden is, horen jullie het wel.’’ Socialistisch Delfzijl is opgericht door voormalig SP-lid Pieter  Stapel uit Spijk. Hij springt in het gat dat ontstaat doordat die partij niet meedoet in Delfzijl. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de SP nog de grootste in de havenstad.

Op 16 januari houdt Stapel in zalencentrum De Bolder (vanaf 19.30 uur) een oprichtingsvergadering voor sympathisanten en kandidaten voor de kieslijst.

Delfzijl en de nooit ingeloste belofte van klein-Rotterdam

Buren laten vrees voor Delfzijl varen

Buren laten vrees voor Delfzijl varen

Licht laat al bijna jaar op zich wachten

Licht laat al bijna jaar op zich wachten

Door problemen bij de leverancier krijgt het plein Molenberg, de ‘huiskamer van Delfzijl’, pas in november nieuwe verlichting.
Dat stond al voor het eerste kwartaal van dit jaar gepland.
Het vernieuwen van de verlichting op het plein moest hetlaatste onderdeel
vormen van de grootscheepse herinrichting van het kernwinkelgebied.
Daarbij kreeg het centrum een nieuwe stadsvloer en energiezuinige
ledverlichting. Hoewel er nog geen spoor van werkzaamhedenis te bekennen, verwacht de gemeente komende maand alsnog van start te kunnen met het ‘verlichtingsplan’ dat ze eind vorig jaar ontwikkelde met de (horeca-)ondernemers rond de Molenberg.

Er komen ledlantaarns en ook de molen Adam krijgt een nieuwe
aanlichting. De gemeente wilde vorige week niet reageren op vragen van deze krant over het oponthoud. Dat zou pas kunnen na 25 oktober, als burgemeester en wethouders raadsvragen van de Lijst Stulp over de kwestie hadden beantwoord. Een dag na de vraag van Dagblad
van het Noorden werden echter de ondernemers rond het plein ingelicht
over de vertraging. Tegelijkertijd kreeg de Lijst Stulp schriftelijk
antwoord op haar vragen, blijkt uit navraag bij indiener Rob Kok.
In dat antwoord beroept Delfzijl zich op overmacht. ,,De opdrachtnemer
van het verlichtingsplan heeft ernstige vertraging opgelopen omdat
een leverancier, waarvan de opdrachtnemer afhankelijk was, niet
tijdig de benodigde onderdelen heeft geleverd”, zo luidt de verklaring.
De gemeente stelt verder erg laat op de hoogte te zijn gebracht van deze
vertraging. Toen duidelijk werd dat de streefdatum niet gehaald kon
worden, heeft ze echter naar eigen zeggen direct actie ondernomen.
Desnoods moest het plan uitgevoerd worden met een andere leverancier.
Volgens de uitleg van de gemeente kan november nog wel worden
gehaald. B en W vonden het niet nodig eerder met gemeenteraadsleden
en ondernemers rond het plein te communiceren omdat ‘vertraging
in het verlichtingsplan in de zomer overkomelijk is’. ,,Vooral als de garantie geleverd wordt dat het verlichtingsplan voor de komende donkere maanden van dit jaar opgeleverd wordt’’, luidt het antwoord van B&W op de vragen van de Lijst Stulp.

Harrie Houwerzijl stapt uit VVD-fractie Delfzijl

Harrie Houwerzijl stapt uit VVD-fractie Delfzijl

"Krijg geen ruimte om eigen mening te ventileren"

Raadslid Harrie Houwerzijl stapt uit de VVD-fractie in Delfzijl. Als reden geeft hij een verstoorde verhouding met fractievoorzitter Arie Heuvelman op. Hij gaat verder als Lijst Houwerzijl.

Volgens Houwerzijl is dit de tweede keer dat hij de stap overweegt maar heeft hij de knoop nu definitief doorgehakt. Aanleiding is dat de verhoudingen zo bekoeld zijn dat men elkaar niet eens meer groet.

Geen steun

Houwerzijl zegt te weinig steun van zijn fractie te krijgen en van van de fractievoorzitter in het bijzonder. ,,Heuvelman en ik hebben elkaar nooit zo gelegen. Met alle respect voor wat hij voor Delfzijl heeft gedaan en nog doet vind ik dat hij in de politiek te veel voor zijn eigen belang gaat. Daarnaast en vooral vind ik dat ik te weinig ruimte krijg om mijn mening te ventileren. Ik heb het gevoel dat dat niet kan maar ik ben niet in dienst van Heuvelman.”

Aanvaring Stulp

Een aanvaring vorige week met Edward Stulp van de Lijst Stulp staat er volgens Houwerzijl buiten. ,,Dat los ik met Stulp wel op. Hij kan rekenen op mijn excuses.

Lijst Houwerzijl

Houwerzijl zal zich tijdens de raadsvergadering presenteren als Lijst Houwerzijl en is van plan volgend jaar met zijn lijst aan de verkiezingen mee toe doen.

Het raadslid zal zijn lidmaatschap van de VVD niet opzeggen. ,,Ik ben 41 jaar lid en ik ben en blijf een liberaal.”

Zorgen Stulp over medisch centrum

Zorgen Stulp over medisch centrum

Lijst Stulp wil duidelijkheid van B en W van Delfzijl over steun aan medisch centrum De Noordooster. Die moet voor Wagenborgen behouden blijven.

Het medisch centrum is gevestigd in het vroegere verzorgingstehuis De Menterne in Wagenborgen. Dat sloot in maart echter de deuren. Het huurcontract loopt in december af. De insteek is dat de voorziening in het dorp blijft. Het college sprak de verwachting uit dat voor de zomer duidelijkheid zou komen over verhuizing. Dat is nog niet gebeurd en dus heeft Stulp schriftelijke vragen gesteld.

De fractie wil dat het college zich uitspreekt over de noodzaak van behoud
van het medisch centrum: ‘een onmisbare voorziening voor het centrumdorp Wagenborgen waar patiënten voor uiteenlopende
diensten op het vlak van de gezondheidszorg terecht kunnen.’
Ook veel patiënten uit de omliggende zuidelijke dorpen maken daar
gebruik van. Stulp wil inzicht in de overleggen en de tot dusver gemaakte afspraken. Ook ziet de partij graag dat de gemeente financieel bijdraagt aan de exploitatie, zoals meerdere keren gevraagd door De Noordooster.
Daarbij wordt gewezen op het feit dat de raad in mei dit jaar besloot
om 100.000 euro bij te dragen aan het gezondheidscentrum aan het
Molenbergplein in Delfzijl. Een van de argumenten was dat ‘het gezondheidscentrum een belangrijke voorziening is waar patiënten
voor uiteenlopende diensten op het vlak van gezondheidszorg terechtkunnen. Verder wordt aangegeven dat een dergelijke voorziening
van bovenregionale betekenis is.’ Het geld kwam uit het budget
voor herstructurering van het centrum van Delfzijl en de uitgave was
verantwoord omdat het gezondheidscentrum als ‘krimpgerelateerd’
kan worden beschouwd. Een motie om ook een financiële bijdrage te verstrekken voor de noodgedwongen verplaatsing van medisch centrum De Noordooster haalde het in die vergadering niet. Terwijl, aldus Stulp, het een vergelijkbare situatie betreft. Stulp: ‘Als het realiseren van een
gezondheidscentrum in Delfzijl als krimpgerelateerd kan worden beschouwd, is het verdedigbaar dat dit ook geldt voor het Medisch Centrum De Noordooster in Wagenborgen. Ook de dorpen hebben immers te maken met krimp.’
De vrees bestaat dat als Delfzijl niet bijspringt, Wagenborgen het
medisch centrum kwijtraakt.

Delfzijl kijkt opnieuw naar wifi in centrum

Delfzijl kijkt opnieuw naar wifi in centrum

Het centrum van Delfzijl krijgt mogelijk toch een gratis wifi-netwerk. De gemeente vond het eerder te duur maar gaat er opnieuw op studeren.

Dat antwoorden burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van raadslid Vincent Janszen van de fractie Lijst Stulp. Hij ziet nieuwe kansen nu Brussel zes- tot achtduizend EU-gemeenten voor 120 miljoen euro wil voorzien van wifi.

Draadloos

In 2015 schrok Delfzijl nog terug voor de kosten van een net waarmee centrumbezoekers met hun mobieltje draadloos verbinding kunnen maken met het internet. Dat kostte jaarlijks 11.000 euro plus eenmalig ruim 4.000 euro voor de aanleg.

De gemeente wil nu met de centrumondernemers kijken of het toch kan met een bijdrage uit Brussel. Na de vakantie staat wifi daarom weer op de agenda in de stuurgroep Centrumplan Delfzijl.

Supermarktondernemer Spijk is langdurig gebakkelei zat

Supermarktondernemer Spijk is langdurig gebakkelei zat

Exploitant Wiebe Buist (57) van supermarkt Coop in Spijk verhuist met zijn winkel het liefst naar het Spijkster bedrijventerrein Tjariet. De prijs van 37 euro per vierkante meter die voor grond op het bedrijventerrein moet worden betaald, is voor de ondernemer aantrekkelijk. Maar naar zijn zeggen is de gemeente Delfzijl bij een dergelijke verhuizing ook gebaat. ,,De grond die hier vrijkomt, leent zich uitstekend voor de bouw van een nieuwe school.’’ De gemeente wil hiervan niet weten. Zij vindt dat de supermarkt voor de dorpskom behouden moet blijven. Maar volgens Buist ligt bedrijventerrein Tjariet op 500 meter afstand van de dorpskern. Die afstand is in zijn ogen overbrugbaar. De landelijke supermarktketen Coop is al acht jaar met de gemeente in gesprek over de uitbreidingsplannen. Franchisenemer Buist is het langdurige gebakkelei zat. ,,Ik heb inmiddels geen enkel vertrouwen meer in de gemeente.’’ Om zijn kant van het verhaal te vertellen, verwijst Buist daarom door naar dorpsgenoot Koert Stulp, die zijn zakelijke belangen behartigt en de contacten onderhoudt tussen de landelijke Coop en de gemeente. Volgens Stulp senior – vader van raadslid Edward Stulp, die schriftelijke vragen stelde over de kwestie aan B en W – is er lang overleg gevoerd tussen beide partijen over de plek vande nieuwe supermarkt. Dit voorjaar was de zaak nagenoeg rond. ,,De supermarkt in haar huidige vorm wordt gesloopt. Op het terrein achter de winkel – een voormalig sportveld – verrijst de nieuw te bouwen supermarkt. Aan de voorkant voorziet het plan in aanleg van een ruime parkeergelegenheid.’’ Bij een laatste onderhoud in mei kwam pas naar voren dat Coop 200 euro per vierkante meter moet betalen voor de aan te kopen grond. ,,Twee Coop-functionarissen die uit Velp waren overgekomen, kregen dit als donderslag bij heldere hemel van een ambtenaar te horen. De twee waren zeer verbouwereerd.’’ Datfranchisenemer Buistlater tijdens een bijeenkomst van de gemeente met het dorp zijn beklag deed over de gang van zaken en met name de hoge grondprijs, noemt Stulp senior alleszins begrijpelijk. ,,Ik was er die avond bij en gaf desgevraagd nog een nadere toelichting.’’ Verantwoordelijk wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA) noemde het optreden van Buist gisteren in deze krant niet zo handig. Stulp senior spreekt juist van een heel verstandige zet van de supermarktexploitant om de knuppel in het hoenderhok te gooien. ,,Onder de maatschappelijke druk die nu is ontstaan, verwacht ik dat de gemeente water bij de wijn doet. Of 30.000 euro moet worden toegelegd voor grond bij een verhuizing of 100.000 euro maakt voor een ondernemer als Wiebe Buist een wereld van verschil. En voor de vitaliteit van centrumdorp Spijk en omliggende kernen is het overeind houden van de supermarkt van levensbelang