Lid worden

Word Lid

Zonder leden, geen Gemeentebelangen Eemsdelta. U steunt ons door lid te worden. Zo kunnen we uw belangen nog beter vertegenwoordigen. De fractie vraagt dikwijls om advies van haar achterban en wordt ook vaak door haar achterban op zaken geattendeerd. U kunt zelf bepalen wat u wilt doen, wilt u actief meepraten, meedenken en dergelijke, dan bent u van harte welkom.

Voor uw lidmaatschap vragen we een kleine bijdrage van 30 euro per jaar, zo is het lidmaatschap voor iedereen bereikbaar. Met uw bijdrage kunnen we de website in stand houden, ledenvergaderingen organiseren en de verkiezingen financieren (posters, advertenties, diverse drukwerken).

Wilt u meedenken? Dat mag, ook zonder lid te worden. Wilt u ons (onder-)steunen? Dat mag, ook zonder lid te worden. Wilt u op de hoogte blijven? Dat mag ook, zonder lid te worden.

Als u lid word, helpt u ons méér. We kunnen u dan gericht om uw mening vragen, en u gericht uitnodigen voor fractievergaderingen.

Wilt u lid worden of een fractievergadering bijwonen? Dan kunt u zich aanmelden via de contact pagina.