Lijst Stulp houdt van duidelijke taal

Lijst Stulp houdt van duidelijke taal

 • Ontzorgen van onze inwoners (Rechtsbijstand)
 • Basisvoorziening behouden in de dorpen
 • Problemen met de schadeprotocol: de Gemeente helpt!
 • Gemeente Delfzijl werkt integraal
 • Woningbouw in de dorpen
 • NIET nog meer windturbines op land.
 • Permanent hoog water zwembad bij Delfzijl
 • Geen verhoging belastingen
 • Gratis openbaar vervoer
 • Zondagsopenstelling detailhandel in wijken en dorpen bepaalt de ondernemer zelf.
 • Omgevingsvergunning afgeven binnen wettelijke termijnen
 • Afschaffen hondenbelasting
 • Afschaffen OZB voor sport- en culturele verenigingen
 • Musea op de Damsterkade (varend erfgoed)
 • Ouderen moeten in hun eigen omgeving oud kunnen worden
 • Uitgaansgelegenheid vergroten
 • Meer aandacht voor veiligheid
 • Daadkracht voor herstel lokale economie
 • Meer ambitie op sportief en cultureel vlak
 • Investeren in dorpsleefbaarheid