Loppersum en Delfzijl verder als één gemeente

De gemeenteraden van de gemeenten Appingedam, Loppersum, Delfzijl, Eemsmond, Bedum, De Marne en Winsum hebben eind maart 2015 een besluit genomen over voorstellen over een herindelingsvariant. De uitkomsten van deze besluiten waren uiteenlopend: 4 gemeenten stemden voor de G7-variant en 3 gemeenten kozen voor (verschillende) kleinere varianten. De gemeenten Loppersum en Delfzijl zien de herindelingsvariant G7 niet zitten.

Brief van de heer Van Geel aan 7 gemeenteraden over herindeling
De heer Pieter van Geel, onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep bestuurlijke herinrichting Noord Groningen, heeft om die reden een brief gezonden aan de zeven betrokken gemeenteraden, waarin hij zegt dat de gemeenteraden hun standpunten moeten heroverwegen. In de brief wordt de wens van Loppersum en Delfzijl als onmogelijk weggezet.

Loppersum Vooruit en Lijst Stulp voor G2 variant
De raadsfractie van Loppersum Vooruit (Loppersum) en Lijst Stulp (Delfzijl) zien dit anders.

Zij willen dat de inwoners niet de dupe worden van grootheidswaanzin van bestuurders die niet als volksvertegenwoordigers zijn gekozen.

De samenwerking die er al jaren is tussen de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum (DAL gemeenten) en de gemeente Eemsmond willen ze niet overboord gooien. Maar gezien de omstandigheden word dat onmogelijk gemaakt en vallen ze terug op een kleinschalige herindeling.

Loppersum en Delfzijl zijn twee gemeentes die elkaar kunnen versterken. Delfzijl als haven- en industriestad met als tegenhanger de 30 kleine kernen en de agrarische sector. Binnen Groot Loppersum zal in de komende jaren veel geïnvesteerd worden door het rijk. Het epicentrum van het bevingsgebied valt binnen de nieuw te vormen gemeente.

Toelichting aan tegenstanders van de G7
Als de raadsleden die tegen de G7 hebben gestemd hun stemgedrag niet veranderen is er een meerderheid te behalen voor de G2. Deze week gaan Loppersum Vooruit en Lijst Stulp met de verschillende tegenstanders van de G7 om de tafel zitten om het plan toe te lichten.