Raad Delfzijl schaamt zich voor publieke rel

De Delfzijlster gemeentepolitiek gaat nadenken over de omgangsvormen in de raad. Aanleiding is een ruzie tussen VVD’er Harrie Houwerzijl en Jan Ottens van de Seniorenpartij.

Liberaal Houwerzijl had vooraf gedreigd om donderdagavond subiet de raadszaal te verlaten als Ottens een aangekondigde motie zou indienen om gemeentegeld vrij te maken om alle inwoners boven de 65 jaar ‘valpreventie’ aan te bieden.

,,Een onzinmotie’’, vindt Houwerzijl. In gepeperde bewoordingen kraakte hij in deze krant de inbreng van zijn collega van de Seniorenpartij. Donderdagavond bleek hij echter alleen te staan in zijn kritiek. Ook zijn beide fractiegenoten steunden hem niet.

Ottens heeft zich met zijn cynische, vaak wat onbehouwen stijl van debateren niet heel populair gemaakt in de raad, maar zó’n publieke uitbrander heeft hij volgens zijn collega’s niet verdiend. ,,Ik schaam mij hier als raadslid diep voor’’, reageerde Siewert van der Zweep (Lijst Stulp).

Commissie Integriteit

Alle fracties schaarden zich achter zijn voorstel om de ruzie binnenkort te bespreken in de Commissie Integriteit. ,,Ieder raadslid verdient respect’’, vindt de Lijst Stulp-woordvoerder. ,,Het geeft geen pas om dit soort oordelen uit te spreken over een collega.’’

,,Zo gaan we niet met elkaar om’’, vindt ook Els Zijlstra (D66). Temeer omdat Houwerzijls publieke uitbarsting nog werd gevolgd door een al even vinnige mailwisseling tussen beide heren op de raadssite. PvdA’ster Janny Volmer werd op straat aangesproken op de rel. ,,Mensen vragen zich af of wij hier nog wel met de inhoud bezig zijn.’’

Voor burgemeester Gerard Beukema is de rel reden om zich met de raad te buigen over de huisregels. Volgens hem maakt Ottens simpelweg gebruik van zijn recht om over elk onderwerp een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ in te dienen. Om de vergadertijd te begrenzen, lag het in de planning dat recht te beperken tot actuele politieke kwesties. De raad heeft echter nog geen knoop doorgehakt. Na de ruzie tussen Houwerzijl en Ottens wil Beukema alsnog snel een uitspraak van de politiek.

'Foeterend'

Ottens diende zijn motie gewoon als gepland in, maar trok hem foeterend weer in toen hij geen enkele steun kreeg van de overige fracties. Houwerzijl mengde zich niet in het debat.