Supermarktondernemer Spijk is langdurig gebakkelei zat

Supermarktondernemer Spijk is langdurig gebakkelei zat

Exploitant Wiebe Buist (57) van supermarkt Coop in Spijk verhuist met zijn winkel het liefst naar het Spijkster bedrijventerrein Tjariet. De prijs van 37 euro per vierkante meter die voor grond op het bedrijventerrein moet worden betaald, is voor de ondernemer aantrekkelijk. Maar naar zijn zeggen is de gemeente Delfzijl bij een dergelijke verhuizing ook gebaat. ,,De grond die hier vrijkomt, leent zich uitstekend voor de bouw van een nieuwe school.’’ De gemeente wil hiervan niet weten. Zij vindt dat de supermarkt voor de dorpskom behouden moet blijven. Maar volgens Buist ligt bedrijventerrein Tjariet op 500 meter afstand van de dorpskern. Die afstand is in zijn ogen overbrugbaar. De landelijke supermarktketen Coop is al acht jaar met de gemeente in gesprek over de uitbreidingsplannen. Franchisenemer Buist is het langdurige gebakkelei zat. ,,Ik heb inmiddels geen enkel vertrouwen meer in de gemeente.’’ Om zijn kant van het verhaal te vertellen, verwijst Buist daarom door naar dorpsgenoot Koert Stulp, die zijn zakelijke belangen behartigt en de contacten onderhoudt tussen de landelijke Coop en de gemeente. Volgens Stulp senior – vader van raadslid Edward Stulp, die schriftelijke vragen stelde over de kwestie aan B en W – is er lang overleg gevoerd tussen beide partijen over de plek vande nieuwe supermarkt. Dit voorjaar was de zaak nagenoeg rond. ,,De supermarkt in haar huidige vorm wordt gesloopt. Op het terrein achter de winkel – een voormalig sportveld – verrijst de nieuw te bouwen supermarkt. Aan de voorkant voorziet het plan in aanleg van een ruime parkeergelegenheid.’’ Bij een laatste onderhoud in mei kwam pas naar voren dat Coop 200 euro per vierkante meter moet betalen voor de aan te kopen grond. ,,Twee Coop-functionarissen die uit Velp waren overgekomen, kregen dit als donderslag bij heldere hemel van een ambtenaar te horen. De twee waren zeer verbouwereerd.’’ Datfranchisenemer Buistlater tijdens een bijeenkomst van de gemeente met het dorp zijn beklag deed over de gang van zaken en met name de hoge grondprijs, noemt Stulp senior alleszins begrijpelijk. ,,Ik was er die avond bij en gaf desgevraagd nog een nadere toelichting.’’ Verantwoordelijk wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA) noemde het optreden van Buist gisteren in deze krant niet zo handig. Stulp senior spreekt juist van een heel verstandige zet van de supermarktexploitant om de knuppel in het hoenderhok te gooien. ,,Onder de maatschappelijke druk die nu is ontstaan, verwacht ik dat de gemeente water bij de wijn doet. Of 30.000 euro moet worden toegelegd voor grond bij een verhuizing of 100.000 euro maakt voor een ondernemer als Wiebe Buist een wereld van verschil. En voor de vitaliteit van centrumdorp Spijk en omliggende kernen is het overeind houden van de supermarkt van levensbelang