Tegenstanders windpark Delfzijl krijgen geen gehoor bij raad

Tegenstanders windpark Delfzijl krijgen geen gehoor bij raad

In een tumultueuze vergadering heeft de gemeenteraad van Delfzijl donderdagavond groen licht gegeven voor de omstreden uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid.

Voor een met tegenstanders gevulde publieke tribune legde Lijst Stulp-raadslid Siewert van der Zweep meteen een bommetje onder de bespreking van het bestemmingsplan dat de komst van nog eens zestien windmolens met een tiphoogte van 204 meter mogelijk maakt.

Uitstel

Hij vroeg vergeefs om uitstel van het raadsbesluit omdat de raad een nota met inspraakreacties op het park pas de middag tevoren kreeg toegemaild. ,,Deze informatie heeft geen deel uitgemaakt van onze politieke afweging’’, aldus Van der Zweep.

De andere fracties lieten zich echter door burgemeester Gerard Beukema overtuigen. Die kaatste de bal terug: de inspraaknota stond gewoon vermeld in het onderliggende raadsvoorstel en lag ook ter lezing op het gemeentehuis. ,,Als u het digitaal wilde hebben, had u er eerder naar kunnen vragen.’’

Onafwendbaar

Bovendien, aldus Beukema en wethouder IJzebrand Rijzebol: als Delfzijl de knoop niet nu doorhakt grijpt de provincie in. Als het bestemmingsplan niet snel wordt aangepast, kunnen de turbines niet voor mei 2021 draaien en dreigen de initiatiefnemers een miljjoenensubsidie in het kader van de zoogeheten Crisis- en herstelwet te verspelen.

,,Het is onafwendbaar’’, vatte D66-woordvoerster Els Zijlstra de situatie samen. Alleen Lijst Stulp en de Seniorenpartij zijn tegen nog meer windmolens rond Delfzijl. ,,Genoeg is genoeg’’, aldus Edward Stulp.

Met het ja-woord kiest Delfzijl misschien niet de beste oplossing maar in ieder geval de minst slechte, stelt Nick Boersma van Fractie 2014. ,,Er is maar een manier om de belangen van de mensen te dienen: door zelf als gemeente die kar te trekken.’’

Verzet

De uitbreiding van het windpark tot op korte afstand van Niewolda stuit op veel verzet in het gebied. Tientallen inwoners, dorpsbelangenverenigingen en zelfs buurgemeente Oldambt hebben formeel bezwaar gemaakt. D66-woordvoerster Zijlstra relativeert het verzet: ,,De stemming ligt genuanceerder dan tegenstanders suggereren.’’

Veel tegenstanders - onder wie schrijver en tv-coryfee Jan Mulder uit Nieuwolda - hadden de raadszaal al halverwege de drie uur durende vergadering uit protest verlaten.

Volgens verantwoordelijk wethouder Rijzebol is de bevolking de afgelopen jaren uitputtend over de plannen geïnformeerd. Onderzoek naar de milieu-effecten wijzen uit dat geluid- en lichthinder, de schade voor de natuur en (beschermde) diersoorten en de gezondheidseffecten ruim binnen de wettelijke normen blijven.

Compensatie verdubbeld

Daarbij pakt de financiële compensatie voor het gebied aanzienlijk ruimer uit dan aanvankelijk gedacht. De achttien direct omwonenden krijgen over dertig jaar in totaal 1,125 miljoen euro schadevergoeding. Dat komt neer op 62.500 euro per huishouden: eenmalig 2500 euro bij de start plus jaarlijks 2 mille. De grondeigenaren hebben dat laatste bedrag volgens Rijzebol recent nog verdubbeld.

Bovendien storten de windparkexploitanten de komende dertig jaar in totaal 2 miljoen in een gebiedsfonds. Daaruit kunnen verenigingen en instanties naar eigen inzicht projecten uit financieren ter verbetering van de leefbaarheid in het gebied.

’Moerdijkregeling’

Rijzebol is nog in gesprek met de provincie en grondeigenaren over een compensatie voor woningeigenaren in het windmolengebied die worden geconfronteerd met wegzakkende huizenprijzen. Het provinciebestuur kijkt ook of zo’n ‘Moerdijkregeling’ haalbaar is voor omwonden van onder meer de Eemshaven.