Vervolg Verkiezingen 2014

Delfzijl kiest voor 6 partijen in coalitie

De fracties van Fractie 2014, VVD, ChristenUnie, PvdA, CDA en D66 hebben vrijdag 9 mei 2014 een coalitieakkoord ondertekend. Het nieuwe college zal op basis van dit akkoord werken aan een coalitieprogramma 2014 – 2018.  Woensdag 21 mei 2014 is het nieuwe college geïnstalleerd.
Meindert Joostens en Ijzebrand Rijzebol blijven wethouder. Genoemde fracties zullen werken aan een coalitieakkoord op basis van het document ‘Verbindend Delfzijl’ dat informateur Koen Schuiling bij zijn informatieadvies heeft gevoegd.

Het is de bedoeling dat de volgende kandidaat-wethouders aan de raad worden gepresenteerd:

Jan Menninga (Fracties 2014) : Financiën, sport en onderwijs (0,5 betrekking);

Hans Ronde (VVD) : Economische zaken en grondzaken c.a. (1,0 betrekking);

Meindert Joostens (ChristenUnie): Sociaal domein c.a. (1,0 betrekking);

IJzebrand Rijzebol (CDA): Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting (0,8 betrekking)

De wethouders zullen in de raadsvergadering van 21 mei 2014 worden benoemd.

Document ‘Verbindend Delfzijl’

Klik op link:

Coalitieakkoord verbindend Delfzijl 2014