Verkiezingen 2018 – 2021

Lijst 2, Lijst Stulp

De Lijst Stulp doet voor de vierde maal mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Met 22 kandidaten die ervaring, passie, kennis  en talent hebben gaan wij er voor om de grootste partij in de gemeente Delfzijl te worden.

Wij staan voor een ECHTE lokale partij.

Wij zijn niet gebonden aan landelijke partijen en hoeven ook geen rekening te houden met de politieke agenda van de landelijke partijen. Lijst Stulp kent maar één belang: het belang van de gemeente Delfzijl en haar inwoners. Dat is ook de reden waarom zoveel mensen zich tot lijst Stulp aangetrokken voelen. Een lokale partij voor iedereen. Voor PvdA’ers en voor CDA’ers. Voor SP’ers en VVD’ers. Maar ook voor mensen die zich NIET aangetrokken voelen tot landelijke politieke partijen. Iedereen is welkom bij lijst Stulp en voelt zich er thuis. Wij zijn er voor iedereen die het beste voor heeft met de gemeente Delfzijl en haar wijken, dorpen en woonkernen. Wat lijst Stulp betreft is de gemeente Delfzijl een unieke gemeente in de provincie Groningen. En dat unieke moeten we met elkaar zien te behouden.

Wij staan voor de ‘menselijke maat’. Wat de gemeente Delfzijl in de ogen van lijst Stulp zo uniek maakt is haar dorpse en nuchtere karakter aan het wad en aan de Eems. Een rijk verenigingsleven en een veilige plek voor het opgroeien van kinderen en een sterke sociale samenhang. Daarom terug naar de basis: Kleinschaligheid, leefbaarheid, het wijk- en dorpsleven, ondersteuning verenigingsleven en ‘de zorg’ dat we voor elkaar opkomen (Noaberschap).

De kernwaarden van Lijst Stulp

Innovatief en flexibel

Vernieuwing is overal om ons heen. Wij zijn van nature nieuwsgierig en kijken daarom met een open vizier naar kansen voor verbetering in onze lokale samenleving en zijn positief kritisch op de manier waarop wij die met elkaar vorm geven. Technische innovaties die ten dienste staan voor onze leefomgeving omarmen wij.

Laagdrempelige organisatie (samenwerken en betrokken)

De deur staat bij ons wagenwijd open voor iedereen die een positieve bijdrage wil leveren aan onze gemeente. Wij houden niet van hiërarchie, iedereen is gelijk. Niemand zal je beoordelen op je afkomst, opleiding of je persoonlijkheid.  Goed financieel beleid is investeren in je eigen personeel. Dus zo min mogelijk dure externe mensen inhuren.

Verantwoorde keuzes maken

Het geld uitgeven van een ‘ander’ vraagt om zorgvuldige keuzes. Geld uitgeven doe je immers voor de gehele lokale samenleving, kiezers en niet-kiezers. Wij willen daarom financieel verantwoorde keuzes maken samen met de mensen die betrokken zijn. Keuzes zijn onderbouwd en uit te leggen aan iedereen.

Lekker praktisch

Eindeloos vergaderen? Nee, daar houden wij niet van. Vergaderingen zijn daarom goed voorbereid om mogelijke tegenstellingen met argumenten te kunnen weerleggen. Maar vooral om de verbinding te zoeken naar een gezamenlijk doel. Wij steken graag de handen uit de mouwen en streven naar praktisch uitvoerbare besluiten. Wij denken dan ook  liever in oplossingen dan in problemen.

Zorgzaam voor elkaar

Een primaire taak van de gemeente is om zorg te regelen voor mensen die dat nodig hebben. Zorgzaamheid voor elkaar is een kernwaarde van onze politieke vereniging. Het maakt deel uit van ons DNA om oog en oor te hebben voor wat anderen nodig hebben en om daar oplossingsgericht naar te handelen.

Batterij vol ideeën  

Onze creativiteit onderscheidt ons van de rest! Wij zitten vol energie om de gemeente Delfzijl en haar 13 fantastische dorpen elke dag een stukje mooier te maken. Wij helpen daarnaast graag iedereen verder die ook een goed idee heeft over welk onderwerp dan ook.

En daarom: Stem Lijst 2, stem Lijst Stulp

Met vriendelijke groet,

Koert Stulp, voorzitter

Hoofdthema’s Lijst Stulp verkiezingen 2018 - 2021

Welzijn/Zorg

 • Meer aandacht voor dementerenden en eenzaamheid onder ouderen.
 • Een homogene samenleving waarin iedereen een kans krijgt.
 • Stimuleren van levendige en actieve wijken en dorpen.
 • Voorzieningen, cultuur en sport verbreden
 • Opwaarderen van wegen, trottoirs, openbaar groen en straatverlichting.

Werken

 • Werkgelegenheid en een goed ondernemersklimaat.
 • Actieve werving van nieuwe bedrijvigheid.
 • Aantrekkelijk winkelklimaat en bevorderen toerisme.
 • Initiatieven stimuleren van inwoners, organisaties en bedrijven.
 • Stimulering toegang tot de arbeidsmarkt van (langdurig) werklozen.

Wonen

 • Geschikte en betaalbare woningen voor ouderen, jongeren en starters.
 • Woningvoorraad verruimen om achteruitgang van het inwonersaantal te voorkomen.
 • Vlotte uitvoering woningbouwplannen.
 • Oplossen parkeervraagstuk centrum Delfzijl

Lijst Stulp houdt van duidelijke taal

 • Ontzorgen van onze inwoners (Rechtsbijstand)
 • Basisvoorziening behouden in de dorpen
 • Problemen met de schadeprotocol: de Gemeente helpt!
 • Gemeente Delfzijl werkt integraal
 • Woningbouw in de dorpen
 • NIET nog meer windturbines op land.
 • Permanent hoog water zwembad bij Delfzijl
 • Geen verhoging belastingen
 • Gratis openbaar vervoer
 • Zondagsopenstelling detailhandel in wijken en dorpen bepaalt de ondernemer zelf.
 • Omgevingsvergunning afgeven binnen wettelijke termijnen
 • Afschaffen hondenbelasting
 • Afschaffen OZB voor sport- en culturele verenigingen
 • Musea op de Damsterkade (varend erfgoed)
 • Ouderen moeten in hun eigen omgeving oud kunnen worden
 • Uitgaansgelegenheid vergroten
 • Meer aandacht voor veiligheid
 • Daadkracht voor herstel lokale economie
 • Meer ambitie op sportief en cultureel vlak
 • Investeren in dorpsleefbaarheid