Verzet tegen lagere dijk in Termunterzijl

De Delfzijlster ondernemer Arie Heuvelman krijgt de handen niet op elkaar voor zijn plan om de ‘slapende’ zeedijk in Termunterzijl met twee meter te verlagen.

Heuvelman ziet toeristische voordelen in zijn plan. De hoge dijk, die zich
bevindt tussen het monument Boog van Ziel en gemaal Cremer, ontneemt
bezoekers van Termunterzijl het zicht op de jachthaven. Heuvelman
vindt dat een gemiste kans. ,,Door de dijk fors te verlagen, breng
ik het dorp naar de haven en de haven
naar het dorp.’’

Heuvelman wijst erop dat dit dijktracé inmiddels al tien jaar geen functie meer heeft als waterkering.
Ook in historisch opzicht stuit verlaging in zijn ogen niet op bezwaren:
,,De dijk is aangelegd rond 1800. Aanvankelijk was de zeewering veel
lager dan nu het geval is.’’ Volgens de ondernemer kent zijn
plan louter voordelen: ,,Een lagere dijkmaaktmultifunctioneel gebruik
mogelijk. De dijk wordt dan geschikt voor bijvoorbeeld openluchttheater.’’
Verlaging maakt het, zegt hij, verder mogelijk om onderaan de
dijk een voetpad aan te leggen. Met zijn plan is ook de veiligheid gediend,
meent hij. ,,Een ambulance kan makkelijk de boten in de jachthaven
bereiken.’’ De dijk is eigendom van waterschap Hunze en Aa’s. Heuvelman was bereid geweest de dijk over te nemen. Hunze en Aa’s had hiertegen evenwel principiële bezwaren. Hij heeft zijn plan bij gebrek aan draagvlak in het dorp inmiddels ingetrokken: ,,Een paar horecaondernemers in het dorp hebben verzet aangetekend. De confrontatie met hen ga ik liever niet aan’’, zegt de man die eigenaar is van Hotel Termunterzijl. De goede verhoudingen met zijn
collega-ondernemers zet hij liever niet op het spel. ,,De collega’s doen
het voorkomendatikme slechts laat leiden door eigenbelang. Een lagere
dijk maakt het terras van ons bedrijf en vooral dat van de buren – visrestaurant Westerman – commercieel iets aantrekkelijker. Maar dat is niet mijn hoofdmotief. Ik denk dat het hele dorp er met mijn plan toeristisch op vooruit was gegaan.”