Waar blijft dat ‘Aldel geld’ nou eigenlijk?

Aluminiumsmelter Aldel is na twee jaar herrezen uit het faillissement, maar wat is er ondertussen eigenlijk tot stand gebracht met de 60 miljoen euro aan overheidssteun voor nieuwe economische impulsen in de Eemsmond?

Gemeenteraadslid Edward Stulp ziet nog maar weinig concrete resultaten. Via schriftelijke vragen hoopt hij een actuele stand van zaken op tafel te krijgen bij burgemeester en wethouders van Delfzijl.

Toen Aldel kort voor de kerst 2013 failliet ging, ten kostte van driehonderd banen, sleepte een Groningse lobby van overheden, werkgevers en vakbonden 60 miljoen bij elkaar voor compenserende maatregelen. Het bedrijfsleven beloofde nog eens 20 miljoen bij te passen.

Met dat geld moet de wankele economie weer op poten worden gezet en negenhonderd nieuwe banen worden gecreëerd. Er zou bijvoorbeeld een elektriciteitskabel onder de Eems worden getrokken om de industrie in Delfzijl te voorzien van net zulke goedkope stroom als de Duitse concurrentie. Ook moest de chemie op weg worden geholpen naar een groene toekomst.

Er kwam een ‘clustercommissaris’ die de wederopstanding van de Delfzijlster chemie moest leiden, ‘platformen’ togen aan de slag en nog onlangs werd er gecongresseerd over nieuwe economische perspectieven. ,,Maar over de stroomkabel blijft het bijvoorbeeld nu al tijden verdacht stil’’, zegt Stulp.

Wat er concreet is gebeurd, voor hoeveel geld en hoeveel banen het oplevert: Stulp durft het niet te zeggen. ,,Als raad worden wij niet actief geïnformeerd. Er zijn allerlei clubs bezig maar overzicht ontbreekt. Het beeld is versnipperd terwijl voor resultaat juist heldere regie nodig is.’’