Zorgen Stulp over medisch centrum

Zorgen Stulp over medisch centrum

Lijst Stulp wil duidelijkheid van B en W van Delfzijl over steun aan medisch centrum De Noordooster. Die moet voor Wagenborgen behouden blijven.

Het medisch centrum is gevestigd in het vroegere verzorgingstehuis De Menterne in Wagenborgen. Dat sloot in maart echter de deuren. Het huurcontract loopt in december af. De insteek is dat de voorziening in het dorp blijft. Het college sprak de verwachting uit dat voor de zomer duidelijkheid zou komen over verhuizing. Dat is nog niet gebeurd en dus heeft Stulp schriftelijke vragen gesteld.

De fractie wil dat het college zich uitspreekt over de noodzaak van behoud
van het medisch centrum: ‘een onmisbare voorziening voor het centrumdorp Wagenborgen waar patiënten voor uiteenlopende
diensten op het vlak van de gezondheidszorg terecht kunnen.’
Ook veel patiënten uit de omliggende zuidelijke dorpen maken daar
gebruik van. Stulp wil inzicht in de overleggen en de tot dusver gemaakte afspraken. Ook ziet de partij graag dat de gemeente financieel bijdraagt aan de exploitatie, zoals meerdere keren gevraagd door De Noordooster.
Daarbij wordt gewezen op het feit dat de raad in mei dit jaar besloot
om 100.000 euro bij te dragen aan het gezondheidscentrum aan het
Molenbergplein in Delfzijl. Een van de argumenten was dat ‘het gezondheidscentrum een belangrijke voorziening is waar patiënten
voor uiteenlopende diensten op het vlak van gezondheidszorg terechtkunnen. Verder wordt aangegeven dat een dergelijke voorziening
van bovenregionale betekenis is.’ Het geld kwam uit het budget
voor herstructurering van het centrum van Delfzijl en de uitgave was
verantwoord omdat het gezondheidscentrum als ‘krimpgerelateerd’
kan worden beschouwd. Een motie om ook een financiële bijdrage te verstrekken voor de noodgedwongen verplaatsing van medisch centrum De Noordooster haalde het in die vergadering niet. Terwijl, aldus Stulp, het een vergelijkbare situatie betreft. Stulp: ‘Als het realiseren van een
gezondheidscentrum in Delfzijl als krimpgerelateerd kan worden beschouwd, is het verdedigbaar dat dit ook geldt voor het Medisch Centrum De Noordooster in Wagenborgen. Ook de dorpen hebben immers te maken met krimp.’
De vrees bestaat dat als Delfzijl niet bijspringt, Wagenborgen het
medisch centrum kwijtraakt.